A fi i efecte d’establir un canal de comunicació i suport, gestionar de forma ordenada els dubtes més freqüents i organitzar els materials de consulta més habituals, posem a disposició del professorat aquest curs d’assessorament TAC.

El curs disposa de seccions fixes amb tutorials específics per a resoldre qüestions de connectivitat i d’altres de caràcter tècnic. També us proporciona accés a orientacions metodològiques o protocols d’ús acordats pel centre.

A la capçalera del curs disposeu d’un fòrum de dubtes generals on formular les vostres preguntes, que seran ateses per l’equip TAC del centre o qualsevol altre usuari que en tingui la resposta. A mesura que es resolen els dubtes del fòrum, en tant que és d’accés públic per a tots els participants del curs, l’espai esdevé un FAQs que podem consultar en primera instància.