Activitats orals i escrites per a l'aprenentatge de la llengua catalana en alumnes nouvinguts.