En aquest tema descobrirem quines són les característiques que defineixen els dialectes de la llengua catalana.