Els gèneres novel·lístics, us premetran distingir els diferents tipus de novel·les.