MP7 informatica 1er

Comptabilitat financera bàsica amb conceptes com:

El patrimoni i la metodologia comptable.

Llibres comptables obligatoris.

Informatització de la documentació comptable

MP7 informatica uf 4 tots