MP7 informatica 1er

Operacions empresarials de suport:

Eines estadístiques aplicades a l'economia

Mètodes de presa de decisions empresarials

Operacions financeres de gestió bancària, com ara:

Documents de gestió de pressupostos i de control d'efectiu.

Productes bancaris i asseguradors.

Matemàtiques de les operacions financeres.

Comptabilitat intermèdia i avançada amb un raonament més intens sobre: 

Fiscalitat i comptabilitat de PIMES.

Cicle comptable avançat per grups.

Anàlisi de comptes anuals.

Revisió i auditoria comptable.
Comptabilitat financera bàsica amb conceptes com:

El patrimoni i la metodologia comptable.

Llibres comptables obligatoris.

Informatització de la documentació comptable

MP7 informatica uf 4 tots