Treball de Síntesi

Materials i recursos necessaris per realitzar el treball de síntesi de 2n d'ESO.