En aquet curs trobareu les tasques encomanades i informació relacionada amb el contingut de la matèria.

Continguts curriculars de la matèria de Tecnologia de 3r d'ESO.

Continguts curriculars de la matèria de Tecnologia de 3r d'ESO.