Material utilitzat en el curs de formació impartit per Isabel Quadrat.


Aquest curs va adreçat als alumnes de 1r BAT per tal que practiquin l'expressió oral.

Espai de documentació i consulta de la bibliografia i normativa publicada sobre les Competències Bàsiques de l'Àmbit Digital i la Competència Digital Docent.

Espai de treball per concretar el desplegament curricular i metodològic per a l'assoliment de les Competències Digitals de l'alumnat.

Espai de formació del professorat en relació a la Competència Digital Docent.