Tutorització del treball de recerca sobre "La Bolsa o la vida". Visió econòmica, comptable, financera i social sobre l'empresa GILEAD SCIENCE, INC.

Tutorització del Treball de Recerca de 2n de Batxillerat sobre la creació i posada en funcionament d'un negoci.